Oskar

Kvinnojouren Linnéan har en manlig stödgrupp som heter Oskar. Medlemmarna i Oskar hjälper till med olika göromål.