Välkommen till kurs för nya volontärer!

Kurs för nya volontärer! Är du intresserad? Den 31 augusti 2018 kl 17.00-20.00, 1 september kl 11.00-16.00 och 2 september kl 9.00-16.00 ordnar Kvinnojouren Linnéan en kurs för nya volontärer. Som volontärer på kvinnojouren deltar vi med trivselaktiviteter, utflykter och annat till stöd för boende kvinnor och barn. Om du vill kan du även få utbildning i samtalsstöd per telefon och därmed bli en av oss som tar emot samtal på kvällar och helger. Kursen informerar om kvinnojourens verksamhet och historia, våld i nära relationer, stödjande samtal och bemötande, barns utsatthet, våldets mekanismer och rättsprocessen. Maila din anmälan till kvinnojourenlinnean@telia.com eller ring 0510-219 00, vardagar. Varmt välkommen med din anmälan!

 

Välkommen till föreläsning med Petter Iwarsson, BRIS

”Samtal med barn och ungdomar – om erfarenheter från arbetet på BRIS”

En föreläsning för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. En röd tråd i föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal. Petter Iwarsson är socialpedagog och sakkunnig på Bris samt skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

Datum:       Torsdagen den 26 april 2018

Tid:              Kl 13:00-16:00

Plats:           Röda Kvarn, Torggatan 8, Lidköping

Anmälan:    Senast den 12 april till Kvinnojouren Linnéan, 0510-219 00

e-post: kvinnojourenlinnean@telia.com            

Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe, te och fralla i pausen.

VARMT VÄLKOMNA!

Kvinnojouren Linnéan

 

Vill du bli volontär hos Kvinnojouren Linnéan?

Anmälan och frågor till

kvinnojourenlinnean@telia.com.