Vill du bli volontär hos Kvinnojouren Linnéan?

Välkommen till informationsmöte tisdagen den 24 oktober 2017 kl 18.30.

Anmälan och frågor till Kvinnojouren Linnéan 0707-614335 eller kvinnojourenlinnean@telia.com.

 

Barn och unga som brottsoffer

Välkommen till konferens för myndighetspersonal och allmänhet!

Tid och plats:  Torsdagen den 22 februari 2018 kl 13-16 på Röda Kvarn, Torggatan 8, Lidköping

Program: Kerstin Nettelblad, Utväg, berättar om barn, utsatta för våld i hemmet. Maria Zettersten, Stödcentrum, berättar om barn och ungas utsatthet för mobbning och internetbaserade brott. Robert Svensson, kommunpolis, och Jenny Kroon, samordnare för våld i nära relationer informerar. Brottsofferjouren Västra Skaraborg och Kvinnojouren Linnéan informerar kort om sina verksamheter. 

Anmälan till kvinnojourenlinnean@telia.com eller 0510-21900 senast den 12 februari 2018. Konferensen är avgiftsfri. I pausen bjuds på kaffe, frallor och frukt.